verruwing

verruwing
{{verruwing}}{{/term}}
coarseningvulgarization 〈persoon, manieren〉, brutalization 〈op moreel gebied〉
voorbeelden:
1   de algemene verruwing van de omgangsvormen the general coarsening/vulgarization of manners

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”